x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRP0 Johdatus kirjallisuustieteen opiskeluun
Vastuutaho
Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
TAI

Osaamistavoitteet

Opiskelija pystyy suunnittelemaan opintojaan oman kiinnostuksensa ja tavoitteidensa mukaan ja hahmottaa tutkinto-ohjelmansa sisällön ja osaamistavoitteet. Opiskelija ymmärtää kirjallisuustieteen eri ulottuvuuksia ja soveltamismahdollisuuksia kulttuurissa ja yhteiskunnassa.

Sisältö

Opiskelija tutustuu omaan oppimisympäristöönsä ja sen käytäntöihin, tutkinto-ohjelman sisältöihin, henkilökuntaan ja opiskelijatovereihin. Opiskelija omaksuu keskeiset opiskelun valmiudet ja taidot. Opiskelija tutustuu kirjallisuustieteilijöiden ammattinäkymiin sekä tutkinto-ohjelman tavoitteiden ja sisältöjen merkitykseen yhteiskunnassa. Opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), joka jatkossa tarpeen mukaan päivitettynä auttaa opintojen kokonaisuuden hahmottamisessa ja aikatauluttamisessa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Lähiopetuskurssi on tarkoitettu kaikille uusille, myös muissa yliopistoissa tai avoimessa korkeakoulussa aiemmin opintojaan suorittaneille tutkinto-ohjelmaan valituille opiskelijoille.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö