x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ESPFA4 Espanjan lähihistoria ja kirjallisuus 5 op
Vastuutaho
Espanjan kieli/COMS
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
JA

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa pääpiirteissään Espanjan 1900-luvun kirjallisuuden historiaa, tutustuu nykykirjallisuuteen, laajentaa sanastoa sekä tunnistaa ja ymmärtää eri kirjallisia tyylejä. Opiskelija osaa pääpiirteissään Espanjan lähihistoriaa, tuntee nyky-yhteiskuntaa ja laajentaa sanastoa. Opintojakso koostuu kahdesta osasuorituksesta.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan Espanjan 1900-luvun kirjallisuuden tärkeimpiin virtauksiin, perehdytään kolmeen kaunokirjalliseen teokseen ja tutustutaan nykykirjallisuuteen sekä perehdytään Espanjan historiaan ja yhteiskuntaan 1900-luvun alusta meidän päiviimme.

Opetuskieli

espanja

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Espanjan 1900-luvun kirjallisuus  Osallistuminen opetukseen  3 op
espanjaksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Osallistuminen opetukseen ja essee tai kirjallinen koe.

Espanjan lähihistoria ja nyky-yhteiskunta  Osallistuminen opetukseen  2 op
espanjaksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Osallistuminen opetukseen ja essee tai kirjallinen koe. Luentokurssi, johon kuuluu esseen kirjoittaminen jostakin yhteiskunnallisesta tai historiallisesta aiheesta.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Espanjan 1900-luvun kirjallisuus  Osallistuminen opetukseen  3 op
espanjaksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Osallistuminen opetukseen ja essee tai kirjallinen koe.

Espanjan lähihistoria ja nyky-yhteiskunta  Kirjallinen tentti  2 op
espanjaksi
Oppimateriaalit 

Tentitään erikseen teos Millares, Sergio: España en el siglo XX.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Espanjan 1900-luvun kirjallisuus  Kirjallinen tentti  3 op
espanjaksi
Oppimateriaalit 

Lázaro-Tusón: Literatura Española 2 (289-384) ja kirjoitetaan essee kahdesta kaunokirjallisesta teoksesta esim. seuraavista: Camilo José Cela: La familia de Pascual Duarte, Blas de Otero: Pido la paz y la palabra; A. Buero Vallejo: Historia de una escalera,: F. García Lorca: Bodas de sangre; Alejandro Casona La barca sin pescador; M. Mihura: Tres sombreros de copa; M. Delibes: Los santos inocentes; Carmen Laforet: Nada; J. J. Millás: La soledad era esto; Julio Llamazares: La lluvia amarilla; Juan Marsé: El amante bilingüe; Soledad Puértolas: Todos mienten; A. Muñoz Molina: El invierno en Lisboa tai Colección: El cuento español 1940-1980 (7 cuentos).

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Tentti ja essee

Espanjan lähihistoria ja nyky-yhteiskunta  Osallistuminen opetukseen  2 op
espanjaksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Osallistuminen opetukseen ja essee tai kirjallinen koe. Luentokurssi, johon kuuluu esseen kirjoittaminen jostakin yhteiskunnallisesta tai historiallisesta aiheesta.

Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Espanjan 1900-luvun kirjallisuus  Kirjallinen tentti  3 op
espanjaksi
Oppimateriaalit 

Lázaro-Tusón: Literatura Española 2 (289-384) ja kirjoitetaan essee kahdesta kaunokirjallisesta teoksesta esim. seuraavista: Camilo José Cela: La familia de Pascual Duarte, Blas de Otero: Pido la paz y la palabra; A. Buero Vallejo: Historia de una escalera,: F. García Lorca: Bodas de sangre; Alejandro Casona La barca sin pescador; M. Mihura: Tres sombreros de copa; M. Delibes: Los santos inocentes; Carmen Laforet: Nada; J. J. Millás: La soledad era esto; Julio Llamazares: La lluvia amarilla; Juan Marsé: El amante bilingüe; Soledad Puértolas: Todos mienten; A. Muñoz Molina: El invierno en Lisboa tai Colección: El cuento español 1940-1980 (7 cuentos).

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Tentti ja essee

Espanjan lähihistoria ja nyky-yhteiskunta  Kirjallinen tentti  2 op
espanjaksi
Oppimateriaalit 

Tentitään erikseen teos Millares, Sergio: España en el siglo XX.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Menestyminen esseessä tai kirjallisessa tentissä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lázaro-Tusón, Literatura Española 2; García López, Historia de la literatura española. (Espanjan 1900-luvun kirjallisuus)

 

Sanomalehtien artikkeleita ja audiovisuaalista materiaalia. Kirjat: Millares, Sergio: España en el siglo XX; J. E. Castelló, Espanja siglo XX, 1874-1978; Valdeón, J. Geografía e historia de España y de los países hispánicos. (Espanjan lähihistoria ja nyky-yhteiskunta)

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö