x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ESPFP4 Espanjan historia ja kirjallisuus 5 op
Vastuutaho
Espanjan kieli/COMS
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
JA

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa pääpiirteissään Espanjan kirjallisuuden historiaa, laajentaa sanastoa sekä tunnistaa ja ymmärtää eri kirjallisia tyylejä. Opiskelija osaa pääpiirteissään Espanjan historiaa ja kulttuuria sekä laajentaa sanastoa. Opintojakso koostuu kahdesta osasuorituksesta.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan Espanjan kirjallisuuden tärkeimpiin virtauksiin aina 1900-lukuun asti sekä perehdytään viiteen kaunokirjalliseen teokseen. Kurssilla tutustutaan myös Espanjan historiaan ja kulttuuriin.

Opetuskieli

espanja

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Espanjan kirjallisuuden historia  Osallistuminen opetukseen  3 op
espanjaksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Osallistuminen opetukseen ja essee luetusta kirjasta tai kirjallinen koe.

Espanjan historia ja kulttuuritausta  Osallistuminen opetukseen  2 op
espanjaksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Osallistuminen opetukseen ja essee historiallisesta aiheesta tai kirjallinen koe. Luentokurssi ja esseen kirjoittaminen opiskelijan valitsemasta historian tai kulttuurin aiheesta.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Espanjan kirjallisuuden historia  Osallistuminen opetukseen  3 op
espanjaksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Osallistuminen opetukseen ja essee luetusta kirjasta tai kirjallinen koe.

Espanjan historia ja kulttuuritausta  Kirjallinen tentti  2 op
espanjaksi
Oppimateriaalit 

Flores Guerrero: El mundo hispánico (paitsi espanjalaisen Amerikan käsittävä osuus)

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Espanjan kirjallisuuden historia  Kirjallinen tentti  3 op
espanjaksi
Oppimateriaalit 

Tentitään erikseen teos Lázaro-Tusón: Literatura española 2 (6-288) ja kirjoitetaan essee kahdesta kaunokirjallisesta teoksesta esim. seuraavista: Anónimo: La vida del Lazarillo de Tormes, M. de Cervantes: Novelas ejemplares (cuatro a elegir); P. Calderón de la Barca: La vida es sueño. G. A. Bécquer: Rimas;. José de Espronceda: El estudiante de Salamanca; José de Zorrilla: Don Juan Tenorio; J. Valera: Pepita Jiménez; B. P. Galdós: Nazarín; Antonio Machado: Campos de Castilla; M. de Unamuno: San Manuel bueno, mártir; J. Ramón Jiménez: Platero y yo; R. del Valle Inclán: Sonata de otoño o Pío Baroja: Fantasías vascas.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Tentti ja essee

Espanjan historia ja kulttuuritausta  Osallistuminen opetukseen  2 op
espanjaksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Osallistuminen opetukseen ja essee historiallisesta aiheesta tai kirjallinen koe. Luentokurssi ja esseen kirjoittaminen opiskelijan valitsemasta historian tai kulttuurin aiheesta.

Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Espanjan historia ja kulttuuritausta  Kirjallinen tentti  2 op
espanjaksi
Oppimateriaalit 

Flores Guerrero: El mundo hispánico (paitsi espanjalaisen Amerikan käsittävä osuus)

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Espanjan kirjallisuuden historia  Kirjallinen tentti  3 op
espanjaksi
Oppimateriaalit 

Tentitään erikseen teos Lázaro-Tusón: Literatura española 2 (6-288) ja kirjoitetaan essee kahdesta kaunokirjallisesta teoksesta esim. seuraavista: Anónimo: La vida del Lazarillo de Tormes, M. de Cervantes: Novelas ejemplares (cuatro a elegir); P. Calderón de la Barca: La vida es sueño. G. A. Bécquer: Rimas;. José de Espronceda: El estudiante de Salamanca; José de Zorrilla: Don Juan Tenorio; J. Valera: Pepita Jiménez; B. P. Galdós: Nazarín; Antonio Machado: Campos de Castilla; M. de Unamuno: San Manuel bueno, mártir; J. Ramón Jiménez: Platero y yo; R. del Valle Inclán: Sonata de otoño o Pío Baroja: Fantasías vascas.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Tentti ja essee

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Menestyminen esseessä tai kirjallisessa tentissä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lázaro-Tusón, Literatura Española 2; Valbuena, Historia de la literatura española I-VI.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö