x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ESPFP2 Käännös suomi-espanja I 5 op
Vastuutaho
Espanjan kieli/COMS
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kääntää suomenkielisiä asiatekstejä espanjaksi ja tuottaa sanastollisesti ja kieliopillisesti korrektia kieltä

Sisältö

Kurssilla käännetään yleisluontoisia suomenkielisiä tekstejä espanjaksi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Osallistuminen opetukseen, suulliset käännökset ja kirjallinen käännöskoe. Osallistuminen käännösharjoituksiin, 5 kirjallista kotikäännöstä ja käännöskoe, jossa saa käyttää sanakirjaa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Menestyminen kotikäännöksissä ja käännöskokeessa

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Käännöstekstejä kirjoista ja lehdistä

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö