x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ESPFP1 Suullinen ja kirjallinen taito 5 op
Vastuutaho
Espanjan kieli/COMS
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
JA
JA

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tuottaa yleisespanjaa korrektisti sekä suullisesti että kirjallisesti. Opiskelija osaa espanjan kielen foneemit, äänteet ja foneettiset ympäristöt niin että osaa ääntää espanjaa lähes ilman korostusta. Opiskelija ymmärtää yleisluontoisia tekstejä espanjaksi ja tunnistaa eri kielirekistereitä ja tyylejä. Opintojakso koostuu kahdesta osasuorituksesta.

Sisältö

Puhutun ja kirjoitetun kielen tuottamista tukeva harjoituskurssi. Keskusteluun osallistumisen lisäksi on kirjoitettava omavalintainen aine ja 5 muuta kirjoitustehtävää. Artikulaatio- ja intonaatioharjoituksia kielistudiossa ja espanjan fonetiikan perusteet. Kirjoitetun yleiskielen ymmärtämisen harjoituskurssi. Erilaisten tekstien ja niiden sanaston analysointi.

Opetuskieli

espanja

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Suulliset ja kirjalliset harjoitukset   Osallistuminen opetukseen  3 op
espanjaksi
Oppimateriaalit 

Opettajan kokoamaa materiaalia kirjoista, lehdistä ja Internetistä

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Menestyminen harjoituksissa

Lisätietoja 

Osallistuminen opetukseen ja harjoitustyö. Opiskelija voidaan vapauttaa kurssin ensimmäisestä periodista, jos hän osoittaa omaavansa tarvittavan kielitaidon; hänen on kuitenkin osallistuttava toiseen periodiin.

Ääntämisharjoitukset ja tekstinymmärtäminen  Osallistuminen opetukseen  2 op
espanjaksi
Oppimateriaalit 

A. Quilis, Curso de fonética y fonología españolas. Auditiivinen materiaali. Opettajan kokoamaa materiaalia kirjoista, lehdistä ja Internetistä

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Menestyminen harjoituksissa, äääntämiskokeessa ja kielitaitokokeessa

Lisätietoja 

Osallistuminen ääntämisharjoituksiin ja ääntämiskoe. Osallistuminen opetukseen, kirjalliset harjoitukset ja kirjallinen kielitaitokoe.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö