x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOS1 Suomi ja maailman kielet 10 op
Vastuutaho
Suomen kielen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
JA
SUOMS1B Uralilainen kieli 3 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa suomen kielen yleiset ominaisuudet ja erityispiirteet, tuntee kielten kieliopillisen merkityksen koodauksen päätavat ja hallitsee pääsanaluokkiin koodattavien kieliopillisten merkitysten tyypit. Opiskelija osaa käyttää maailman kieliä luokittelevia sähköisiä korpuksia.

Sisältö

Opintojakso tarjoaa yleiskuvan maailman kielistä ja uralilaisista kielistä kielitypologisesta näkökulmasta, yhden uralilaiskielen kielioppi erikseen esimerkkinä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kielitypologia  Osallistuminen opetukseen  7 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Tentin ja työskentelyn perusteella.

Uralilainen kieli  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Esim. vepsä, karjala, unkari tai saame.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kielitypologia  Kirjallinen tentti  7 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Uralilainen kieli  Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Esim. vepsä, karjala, unkari tai saame.

Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kielitypologia  Osallistuminen opetukseen  7 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Tentin ja työskentelyn perusteella.

Uralilainen kieli  Harjoitustyö(t)  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Esim. vepsä, karjala, unkari tai saame.

Osasuoritukset:
a) Kielitypologia (osallistuminen opetukseen TAI kirjallinen tentti), 7 op
b) Uralilainen kieli (osallistuminen opetukseen, kirjallinen tentti TAI harjoitustyö), esim. vepsä, karjala, unkari tai saame, 3 op.
Suoritustapojen yhdistely on vapaata.

Luennot sisältävät harjoituksia mm. World atlas of language structures -aineiston avulla (ks. www.WALS.info).

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Tentin ja työskentelyn perusteella.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kielitypologia-luentokurssin oheiskirjallisuus: Itkonen, Esa 2008. Maailman kielten erilaisuus ja samuus, 3. painos, Yleisen kielitieteen julkaisuja 12 ja 14 (valituin osin). Turun yliopisto; muuta kirjallisuutta opettajan valinnan mukaan.  

Kielitypologia-osasuorituksen suorittaminen kirjatentillä:
Itkonen, Esa 2008. Maailman kielten erilaisuus ja samuus, osa I (3. painos, sivut 18-310, 349-362). Turun yliopisto.
Pajunen, Anneli 2002. Suomen kieli maailman kielten joukossa. Virittäjä 106, s. 563-569.
Anhava, Jaakko 1998. Maailman kielet ja kielikunnat. Gaudeamus.
Laakso, Johanna (toim.) 1992. Uralilaiset kielet: tietoa suomen sukukielistä ja niiden puhujista. WSOY.

Uralilainen kieli -osasuorituksen suorittaminen kirjatentillä/harjoitustyöllä: kirjallisuudesta sovitaan etukäteen tentaattorin kanssa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö