x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHS2 Metodologia 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
–tuntee joitakin kielentutkimuksen keskeisiä tutkimusmenetelmiä ja osaa selittää niiden ominaispiirteitä
–ymmärtää käsitteiden merkityksen osana menetelmien tieteenfilosofista taustaa
–osaa arvioida menetelmien soveltuvuutta eri tutkimusaiheisiin
–osaa valita aiheeseensa soveltuvan menetelmän ja käyttää sitä relevantilla tapaa.

Sisältö

Kielentutkimuksen menetelmät ja niiden soveltaminen sekä käsitteiden merkitys tutkimusmetodologiassa

Opetuskieli

ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
ruotsiksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö