x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VENP3 Suullinen viestintä I 5 op
Vastuutaho
Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
JA
SLAFP6 Fonetiikan teoria 2 op
JA
TAI
JA
TRVEPK3S Puhevalmius I 2 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy keskustelemaan arkipäivän tilanteisiin liittyvistä aiheista, käyttämään opintojaksolla käsiteltyjen teemojen perussanastoa, osaa reagoida nopeasti erilaisissa puhetilanteissa. Opiskelija tuntee venäjän fonetiikan peruskäsitteet ja venäjän kielen foneettisen rakenteen sekä pystyy tuottamaan oikein venäjän äänteet ja perusintonaatiot.

Sisältö

Harjoitellaan arkipäivän puhetilanteita ja laajennetaan sanavarastoa. Fonetiikan osalta perehdytään venäjän äännejärjestelmään, keskeisiin foneettisiin lakeihin, sanapainoon ja intonaatiotyyppeihin. Harjoitellaan foneettista tarkekirjoitusta. Fonetiikan harjoituksissa kiinnitetään erityistä huomiota suomalaisille vaikeiden äänteiden tuottamiseen, äänteiden reduktioon ja sanapainoon.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Keskusteluharjoitukset  Osallistuminen opetukseen  3 op
venäjäksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Fonetiikka  Osallistuminen opetukseen  2 op
venäjäksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Opintojakson arvosana muodostuu osasuoritusten keskiarvosta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö