x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOP10.4.1 Sosiaalipolitiikan klassikot 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, Pori
Sosiaalipolitiikka, Pori

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee joitakin sosiaalipolitiikan keskeisiä klassikoita ja heidän aihealueitansa.
Opiskelija osaa käyttää esimerkkitekstien avulla sosiaalipolitiikan klassikoita syventäen sosiaalipoliittista ajatteluaan.
Opiskelija ymmärtää klassikkojen merkityksen heidän omana aikanaan.
Opiskelija ymmärtää klassikkojen merkityksen sosiaalipolitiikan kehitykselle ja nykysosiaalipolitiikalle sekä jollekin sosiaalipolitiikan osa-alueelle.

Sisältö

Keskeiset sosiaalipolitiikan klassikot ja heidän sosiaalipoliittinen sanomansa.
Klassikoiden merkitys oman aikansa sosiaalipolitiikalle ja jollekin sen osa-alueelle.
Klassikoiden merkitys sosiaalipolitiikan sisällön kehitykselle.
Klassikoiden merkitys yhteiskuntakehitykselle.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Essee 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Essee 
suomeksi

Ks. tarkemmat suoritusohjeet opetusohjelmasta.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Essee 1-5 Kirjallisuustentti 1-5

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaalit/kirjallisuus

1. Nieminen, Armas 1984.Mitä on sosiaalipolitiikka? Helsinki: WSOY.

2. Rahkonen, Keijo & Eräsaari, Risto 2001. Työväen kysymyksestä sosiaalipolitiikkaan: Yrjö Koskisesta Heikki Warikseen. Helsinki: Gaudeamus.

3. Myrdal, Alva & Klein, Viola 1956. Women's two roles: Home and Work. Routledge and Kegan Paul.

4. Titmuss, Richard 1968. Commitment to Welfare. Allen & Unwin. TAI Hirdman, Yvonne 2010. Att lägga livet till rättä: studier I  svensk folkhemspolitik, Carlsson. TAI Elmer, Åke 1963. Från Fattigsverige till välfärdsstaten. Sociala förhållanden och socialpolitik I Sverige under 1900-talet, Bonnier.

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö