x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STOOP5 Harjoittelu 5–15 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Harjoittelun suoritettuaan opiskelija tuntee syvemmin jonkin oppilaitoksen S2-opetuksen arkea. Hänellä on kokemusta S2-opettamisesta ryhmäopetuksessa. Hän osaa suunnitella omaa opetustaan kohderyhmän ja tavoitteiden mukaan. Hänellä on kuva siitä, millaisia käytännön haasteita S2-opetukseen liittyy. Hän pystyy tekemään yhteistyötä oppilaitoksen muun henki-lökunnan kanssa ja kommunikoimaan luontevasti ei-äidinkielisten oppilaiden kanssa. Hän osaa soveltaa muissa opintojaksoissa saamiansa tietoja ja taitoja käytännön opetuksessa.

Sisältö

Harjoittelun voi suorittaa 5 op:n laajuisena (noin 15 opetustuntia) tai 15 op:n laajuisena (noin 45 opetustuntia). Harjoitteluun sisältyy osallistuminen oppilaitoksen arkeen. Harjoitteluun sisältyy tutustumista, muiden opettajien opetuksen seuraamista, opetuksen suunnittelua, omien opetustuokioiden ja -tuntien pitämistä, joista sovitaan tarkemmin oppilaitoksen yhteyshenkilön kanssa. Opiskelija saa ohjausta ja palautetta työstään. Opiskelija kirjoittaa harjoittelusta raportin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoittelu 
suomeksi

Harjoittelijana työskentely jossakin yhteistyöoppilaitoksessa, oman opetuksen suunnittelu ja pitäminen, loppuraportti (4–5 s.)

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Suomi toisena kielenä -opettajan opintokokonaisuus (Suomi toisena kielenä -opettajan opinnot)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö