x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STOOP4 Suomen kielen oppiminen ja opetus 5 op
Vastuutaho
Suomi toisena kielenä -opettajan opinnot
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee toisen kielen oppimisen keskeiset teoriakysymykset. Hän osaa tarkastella toisen kielen oppimiseen liittyviä ilmiöitä niin kognitiivisesta, funktionaalisesta kuin kielen rakenteenkin näkökulmasta. Opiskelija osaa arvioida oppimateriaaleja, laatia harjoituksia ja suunnitella opetustuokioita S2-oppijoille ja hän osaa käyttää teoriatietoa avukseen niissä. Opiskelija osaa pitää opetustuokioita ei-äidinkielisten ryhmäopetuksessa. Hän tunnistaa opetustyön taustalla vaikuttavia tekijöitä ja osaa analysoida niitä kriittisesti.

Sisältö

Opintojaksoon kuuluu luentoja ja harjoituksia. Luennoilla ja harjoituksissa käsitellään toisen kielen oppimisen tutkimuksen keskeisiä kysymyksiä ja harjoitellaan soveltamaan niitä käytännössä. Opintojaksossa käsitellään erityisesti sellaisia opetussisältöjä, joihin muissa opinto-jaksoissa ei paneuduta, kuten sanaston oppiminen ja opettaminen. Opintojakson aikana opiskelija tutustuu S2-opetuksen arkeen seuraamalla opetusta yhteistyöoppilaitoksissa ja osallistuu raportointikeskusteluun kokemuksistaan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 26 t 0 t
Harjoitukset 14 t 0 t

Lisäksi opetusseurantaa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Luennot, luentotentti, harjoitukset, opetuksen seuraaminen.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Suomi toisena kielenä -opettajan opintokokonaisuus (Suomi toisena kielenä -opettajan opinnot)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö