x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STOOP2 Suomen kielen kielioppi S2-näkökulmasta 5 op
Vastuutaho
Suomi toisena kielenä -opettajan opinnot
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella suomen kielen kielioppia ei-äidinkielisen näkökulmasta. Hän tunnistaa siitä ilmiöitä, jotka tuottavat erityisiä vaikeuksia ei-äidinkielisille. Hän osaa analysoida näitä ilmiöitä syvällisesti ja selittää niitä ymmärrettävästi. Hän osaa yksinkertaistaa ilmiöitä ei-äidinkielisen oppijan tarpeen mukaan. Hän osaa käyttää hyväkseen lausetyyppejä ja lauseenjäsennystä opettaessaan S2-kontekstissa olennaisia kieliopin ilmiöitä. Hän osaa korjata ei-äidinkielisen kielenkäyttäjän tekemiä virheitä, selittää niissä näkyviä ilmiöitä myös oppilaan kannalta ymmärrettävästi.

Sisältö

Opintojaksossa käsitellään lähinnä morfologian ja syntaksin niitä ilmiöitä, jotka ovat tyypillisiä erityisesti suomen kielelle ja jotka tuottavat erityisiä vaikeuksia ei-äidinkielisille kielen-käyttäjille, kuten nominien ja verbien taivutus, erilaiset sijavaihtelut, sijamuotojen käyttö yleisesti ja aikamuotojen käyttö.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Luennot ja harjoitukset.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Työskentely ja kirjallinen tentti.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Suomi toisena kielenä -opettajan opintokokonaisuus (Suomi toisena kielenä -opettajan opinnot)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö