x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOP10.3.7 Valta ja eriarvoisuus 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, Pori

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee keskeiset valtaa ja yhteiskunnallisia jakoja koskevat käsitteet ja teoreettiset suuntaukset. Hän osaa soveltaa näitä näkökulmia nyky-yhteiskuntiin, instituutioihin ja niiden ongelmiin.

Sisältö

Erikoistumisalue: Valta ja eriarvoisuus
Opiskelija tuntee keskeiset valtaa ja yhteiskunnallisia jakoja koskevat käsitteet ja teoreettiset suuntaukset. Hän osaa soveltaa näitä näkökulmia nyky-yhteiskuntiin, instituutioihin ja niiden ongelmiin

Toteutustavat

Opetuksen tarjonta vaihtelee vuosittain.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjatenttiin tai lukupiiriin valitaan kolme kirjaa seuraavista:

1. Crompton, Rosemary 2008. Class and Stratification. Polity.

2. Foucault, Michael 1980. Tarkkailla ja rangaista. Otava.

3. Lukes, Steven 2005. Power a Radical View. Palgrave Macmillan.

4. Platt, Lucindo 2011. Understanding Inequalities. Stratification and Difference. Polity.

5. Skeggs, Beverley 2011. Elävä luokka. Tampere: Vastapaino. (Class, self and culture, Routledge, 2004).

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö