x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOP10.3.5 Aluekehitys ja alueellinen suunnittelu 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, Pori

Osaamistavoitteet

Opiskelija osa jäsentää valitsemansa sosiaalipolitiikan erityisalueen aihepiiriä teoreettisesti ja tuntee erityisalueen toimintakäytännöt. Hän osaa soveltaa valitsemansa sosiaalipolitiikan erityisalueen tietoja tutkimusorientoituneesti saaden samalla tukea pro gradu -tutkielmaopintoihinsa.

Sisältö

Erikoistumisalue: Aluepolitiikka ja aluekehitys
Opintojakso sisältää sosiaalipolitiikan valinnaisia osa-alueita yhteiskunnan eri osa-alueilta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi

Perehtyminen valittuun sosiaalipolitiikan erityisalueeseen kirjallisuuden ja mahdollisesti korvaavan opetuksen tai jakson aihealueeseen liittyvien (luento)seminaarien/konferenssien avulla. Kirjallisuuden tenttiminen ja luentopäiväkirja/esseet. Sovitaan tentaattorin kanssa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kirjallisuus, luentopäiväkirjat/esseet numerolla 1-5

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Florida, Richard 2005. Cities and the Creative Class. New York: Routledge.

2. Martin, Ron & Kitson, Michael &Tyler, Peter (toim.) 2006. Regional Competiveness. London and New York: Routledge.

3. Jauhiainen, Jussi & Niemenmaa, Vivi 2006.  Alueellinen suunnittelu. Tampere: Vastapaino.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö