x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOP10.3.3 Asuminen 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, Pori

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa jäsentää valitsemansa sosiaalipolitiikan erityisalueen aihealueita teoreettisesti ja tuntee sen toimintakäytännöt. Hän osaa soveltaa valitsemansa sosiaalipolitiikan erityisalueen tietoja tutkimusorientoituneesti ja saa samalla tukea pro gradu -tutkielmaopintoihinsa.

Sisältö

Opintojakso sisältää sosiaalipolitiikan valinnaisia osa-alueita yhteiskunnan eri osa-alueilta.
Erikoistumisalue: Asuminen

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi

Perehtyminen valittuun sosiaalipolitiikan erityisalueeseen kirjallisuuden ja mahdollisesti korvaavan opetuksen tai jakson aihealueeseen liittyvien (luento)seminaarien/konferenssien avulla. Kirjallisuuden tenttiminen ja luentopäiväkirja/esseet. Sovitaan tentaattorin kanssa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kirjallisuus, luentopäiväkirjat/esseet numerolla 1-5

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Kleinman, Mark Housing 1996. Welfare and the State in Europe. Edward Elgar.

2. Eskelinen, Ossi 1998. Peukalo keskellä kämmentä, pikkuhiljaa perusparantamalla. Evaluaatio valtion 1980-luvun perusparannuslainajärjestelmästä. Acta Universitatis Tamperensis 633. Tampere: Tampereen yliopisto.

3. Juntto, Anneli (toim.) 2010. Asumisen unelmat ja arki. Suomalainen asuminen muutoksessa. Helsinki: Gaudeamus.

tai yksi edellisistä ja

4. Harloe, Michael 1995. The People’s Home? Social Rented Housing in Europe and America. Oxford: Blackwell.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö