x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOP10.3.2 Hoiva, perhe ja palvelut 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, Pori

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa jäsentää valitsemansa sosiaalipolitiikan erityisalueen aihealueita teoreettisesti ja tuntee sen toimintakäytännöt. Hän osaa soveltaa valitsemansa sosiaalipolitiikan erityisalueen tietoja tutkimusorientoituneest ja saa samalla tukea pro gradu -tutkielmaopintoihinsa.

Sisältö

Opintojakso sisältää sosiaalipolitiikan valinnaisia osa-alueita yhteiskunnan eri osa-alueilta.
Erikoistumisalue:
Hoiva, perhe ja palvelut

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi

Perehtyminen valittuun sosiaalipolitiikan erityisalueeseen kirjallisuuden ja mahdollisesti korvaavan opetuksen tai jakson aihealueeseen liittyvien (luento)seminaarien/konferenssien avulla. Kirjallisuuden tenttiminen ja luentopäiväkirja/esseet. Sovitaan tentaattorin kanssa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kirjallisuus, luentopäiväkirjat/esseet numerolla 1-5

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Anttonen, Anneli & Valokivi, Heli & Zechner, Minna (toim.) 2009. Hoiva. Tutkimus, politiikka ja arki. Tampere: Vastapaino.

2. Anttonen, Anneli & Baldock, John & Sipilä, Jorma (toim.) 2003. The Young, the Old and the State. Social Care in Five Industrial Nations. Cheltenham: Edward Elgar TAI Kröger, Teppo & Sipilä, Jorma (toim.) 2005. Over-Streched. European Families up against the Demands of Work and Care. Blackwell.

3. Anttonen, Anneli & Henriksson, Lea & Nätkin, Ritva (eds.) 1994. Naisten hyvinvointivaltio. Tampere: Vastapaino JA Anttonen & Forssèn  & Törrönen (toim.) 2007. Työn ja perheen yhteensovittaminen. Teemanumero, Janus 3/2007, 181-292.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö