x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOP10.3.1 Vertaileva hyvinvointivaltiotutkimus 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, Pori

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa jäsentää valitsemansa sosiaalipolitiikan erityisalueen aihealueita teoreettisesti ja tuntee sen toimintakäytännöt. Hän osaa soveltaa valitsemansa sosiaalipolitiikan erityisalueen tietoja tutkimusorientoituneesti ja saa samalla tukea pro gradu -tutkielmaopintoihinsa.

Sisältö

Erikoistumisalue:
Vertaileva hyvinvointivaltiotutkimus

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi

Perehtyminen valittuun sosiaalipolitiikan erityisalueeseen kirjallisuuden ja mahdollisesti korvaavan opetuksen tai jakson aihealueeseen liittyvien (luento)seminaarien/konferenssien avulla. Kirjallisuuden tenttiminen ja luentopäiväkirja/esseet. Sovitaan tentaattorin kanssa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kirjallisuus, luentopäiväkirjat/esseet numerolla 1-5

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Raunio, Tapio & Saari, Juho 2009. Euroopan unionin jännitteet. Eurooppatiedotus. Helsinki: Ulkoasiainministeriö. http://www.eurooppatiedotus.fi/public/default.aspx?contentid=1812702nodeid=37845&contention=1&culture=fi.FI

2. Alapuro, Risto & Arminen, Ilkka (toim.) 2005. Vertailevan tutkimuksen ulottuvuuksia. JA Anttonen 2005. Vertailut ja sosiaalipolitiikan uusi suunta. Janus 13 (3, 268-288).

3. Anttonen, Anneli & Baldoc, John & Sipilä, Jorma (toim.) 2003. The Young the Old and the State: Social Care System in Five Industrial Nations. Edward Elgar.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö