x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIETA12 WWW-ohjelmointi 10 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Tai vastaavat tiedot.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää arkkitehtuurin merkityksen ylläpidettävyydelle www-sovellusten ohjelmoinnissa,
- osaa suunnitella www-sovellukselle arkkitehtuurin, joka eriyttää tietokantakerroksen ja esityskerroksen toimintalogiikasta,
- osaa suunnitella www-sovelluksen transaktiorakenteen,
- ymmärtää eri tekniikoiden rooleja www-sovelluksen rakentamisessa, ja
- osaa toteuttaa suunnittelemansa arkkitehtuurin mukaisen www-sovelluksen
- ymmärtää selainohjelmoinnin perusteet ja kykenee tuottamaan dynaamisia selainsovelluksia.

Sisältö

Asioihin perehdytään PHP- ja Javascript kielien avulla. WWW-sovelluksen selain-palvelin -arkkitehtuuri. Evästeet (cookies). Istunnot (sessiot), autentikointi ja käyttöoikeuksien hallinta. Kielistäminen. Selainohjelmoinnin tekniikoita: Käyttöliittymäelementit ja AJAX tekniikat. Tietoturva-asioita. Ohjelmistoarkkitehtuuriin ja ylläpidettävyyteen liittyviä asioita. Tietokantaliittymän toteutus. Transaktioiden suunnittelu. Esitystason toteutustekniikoita (niin PHP- kuin selainympäristöön).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset 16 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö