x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOP10.2.1 Työn ja yrittämisen sosiaalipolitiikka 10 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, Pori

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa jäsentää palkkatyön ja yritystoiminnan merkitystä nykymuotoisessa hyvinvointivaltiossa. Hän tuntee työn ja hyvinvointivaltion yhteyksiin liittyvää sosiaalitieteellistä tutkimusta sekä työelämän kehittämisen historiaa, perusteluja ja ajankohtaisia kysymyksiä kansallisella ja ohjelmallisella tasolla.

Sisältö

Työn yhteiskunnallinen merkitys, palkkatyön ja yritystoiminnan tuottavuuden ja sosiaalipolitiikan yhteydet, yritysten sosiaalinen vastuu ja globaali työnjako, työelämän kehittämisen klassinen perinne työsuojelusta työelämän laatuun ja sosiaalisiin oikeuksiin sekä kansalliseen kilpailukykyyn liittyvä työelämän kehittäminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Luentoseminaari TAI opintopiiri TAI essee TAI kirjatentit (I-II)

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus I

1. Gallie, Duncan (toim.) 2009. Employment Regimes and the Quality of Work. Oxford University Press.

2. Blowfield, Michael & Murray, Alan 2008. Corporate responsibility: a critical introduction. Oxford University Press. TAI Järvinen, Raija (toim.) 2004.  Yhteiskuntavastuu: Näkökulmia yritysten ja julkisyhteisöjen yhteiskunnalliseen vastuuseen. Tampere: TUP.

3. Pekkarinen, Jukka & Sutela, Pekka 2007. Kansantaloustiede, Helsinki: WSOY.

Kirjallisuus II

Hallituksen työtä ja yrittämistä koskevat ohjelma-asiakirjat JA valinnainen teos Työelämän kehittämisohjelman 1995-2010 TAI TEKESin työorganisaatoiden kehittämislinjan verkkojulkaisuista; sovitaan tentaattorin kanssa TAI Kalliola, Satu & Nakari, Risto, Yhteistoiminta ja kuntien työpaikkojen kehittäminen. Laatu-verkoston arviointitutkimus. Tykes-raportteja 38. Työministeriö 2004.

Heiskanen, Tuula, Leinonen, Minna, Järvensivu, Anu & Aho, Simo (toim.) 2008.  Kohti uutta työelämää? Tutkimuksen näköala työelämän kehitykseen. Tampere: Tampere University Press TAI Blom, Raimo & Hautaniemi, Ari (toim.) 2009. Työelämä muuttuu, joustaako hyvinvointi? Helsinki: Gaudeamus.

Noon, Mike & Blyton, Paul 2007. The realities of work. Experiencing work and employment in contemporary society. Palgrave Macmillan.

Opintopiirin kirjallisuus koostuu opintojakson toteutuksen aikaan ajankohtaisesta koti- ja ulkomaisesta kirjallisuudesta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö