x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RANP5 Ranskan yhteiskunta I 5 op
Vastuutaho
Ranskan kielen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
RANSP2 Ranskan yhteiskunta I 5 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee Ranskan historian pääpiirteissään ja hahmottaa Ranskan yhteiskuntarakenteen sekä tuntee maantieteelliset erityispiirteet. Opiskelija osaa sijoittaa oppimansa laajempaan kontekstiin.

Sisältö

Kurssi koostuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa käsitellään Ranskan historiaa Kaarle Suuresta toiseen maailmansotaan; toisessa osassa tutustutaan Ranskan nyky-yhteiskuntaan ja maantietoon.

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
ranskaksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Luennot, lopputentti.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö