x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RANP2 Suullinen viestintä 5 op
Vastuutaho
Ranskan kielen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
JA
JA
RANST3 Suullinen esitys 3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee ranskan kielen fonetiikan erityispiirteet ja osaa tuottaa ranskan kieltä suullisesti yleisluontoisissa tilanteissa.

Sisältö

Opintojakso alkaa kaikille opiskelijoille pakollisella viikon mittaisella kielitaidon aktivointikurssilla, joka järjestetään lukukauden alussa. Opintojakso sisältää myös pakollisia ääntämisharjoituksia kielistudiossa. Lisäksi harjoitellaan suullisen kielen tuottamista erilaisissa puhetilanteissa, mm. esitelmä ja haastattelu.

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Aktivointikurssi  Osallistuminen opetukseen  1 op
ranskaksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suullinen esitys  Osallistuminen opetukseen  2 op
ranskaksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Ääntäminen ja intonaatio  Osallistuminen opetukseen  2 op
ranskaksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Pakolliset harjoitukset, suullinen esitelmä, lopputentti.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö