x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOP10.1.2 Työelämän suhteet ja sukupuoli 5–10 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, Pori

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee työelämän valtasuhteita, jotka perustuvat työntekijöiden asemaan organisaatioissa, ammatillisiin hierarkioihin ja sukupuolen mukaisiin eroihin. Opiskelija tuntee myös aihepiirin teoria- ja tutkimusperinteitä.

Sisältö

Opetus voi koostua teemaseminaareista, joihin voi sisältyä luentoja, lukemistoja, esseitä ja harjoituksia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Osallistuminen opetukseen tai esseen kirjoittaminen tai kirjatentin suorittaminen.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus (valitaan 3)

1. Grint, Keith 2005.  The Sociology of Work. 3rd Edition. Polity Press (paperback). TAI

2.  Watson, Tony J. 2008. Sociology, work and industry. Routhledge.

3. Pyöriä, Pasi (toim.) 2012. Työhyvinvointi ja organisaation menestys. Helsinki: Gaudeamus.

4. Doogan, Kevin 2009.  New Capitalism? Polity Press (paperback). TAI

5. Standing, Guy 2011.  The Precariat. The new dangerous class. Bloomsbury.

6. McDowell, Linda 2009.  Working Bodies. Interactive Service Employment and Workplace Identities, Wiley-Blackwell. TAI  Salazar Parrenas, Rhacel 2001. Servants of globalization. Women, migration and domestic work. Stanford University Press.

7. Julkunen, Raija 2008. Uuden työn paradoksit. Tampere: Vastapaino.

8. Calleman, Catharina 2007. Ett riktigt arbete? Pang.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö