x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOP10.1.1 Työ, hyvinvointi ja perhe 5–15 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, Pori

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee työn, hyvinvoinnin ja perheen yhteyksiä käsittelevän tutkimuskentän ja on tutustunut aihepiirin teoria- ja tutkimusperinteisiin. Opiskelija tutustuu ainakin yhteen työelämän tutkimuksessa käytettyyn tutkimusaineistoon ja saa perustiedot ja taidot sen itsenäiseen käyttämiseen.

Sisältö

Opetukseen voidaan sisällyttää aihepiiriä käsitteleviä luentoja, harjoituksia ja lopputyö.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus (valitaan 3)

1. Green, Francis 2007.  Demanding Work. Princeton University Press (paperback).

2. Drobnic, Sonja &  Guillen, Ana M. (Eds.) 2011. Work-Life Balance in Europe. The role of job quality. Palgrave Macmillan. TAI

3. Crompton, Rosemary 2006.  Employment and the Family. Reconfiguration of Work and Family Life in Contemporary societies. Cambridge: Cambridge University Press.

4. Hochschild, Arlie Russell 2001. The Time Bind: When Work Becomes Home and Home Becomes Work. New York: Owl Books.

Muita vaihtoehtoja

5. Koistinen, Pertti (toim.) 2009.  Työn hiipuvat rajat. Tutkielmia palkkatyön, hoivan ja vapaaehtoistyön muuttuvista suhteista. Helsinki: Tilastokeskus.

6. Arnlaug, Leira 2002. Working Parents and the Welfare State. Family Change and Policy Reform in Scandinavia. Cambridge: Cambridge University Press. 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö