x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOP4 Suomen kielen ja sen tutkimuksen historia 5 op
Vastuutaho
Suomen kielen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
SUOMP1 Johdatuskurssi 3 op
JA
SUOMP8 Vanha kirjakieli 3 op

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija tuntee suomen kirjakielen historialliset vaiheet ja vanhan kirjasuomen kielelliset tuntomerkit. Opiskelija tuntee suomen kielen tutkimuksen painopistealueet ja eri vaiheet ja tietää, miten löytää eri alojen tutkimuksen.

Sisältö

Opintojaksossa käydään läpi suomen kirjakielen ja suomen kielen tutkimuksen historia ja analysoidaan vanhan kirjakielen tekstejä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Vanha kirjasuomi  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Luennot ja mahdolliset harjoitukset.

Suomen kielen tutkimuksen historia  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Vanha kirjasuomi  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Luennot ja mahdolliset harjoitukset.

Suomen kielen tutkimuksen historia  Kirjallinen tentti  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Vanha kirjasuomi  Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suomen kielen tutkimuksen historia  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Vanha kirjasuomi  Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suomen kielen tutkimuksen historia  Kirjallinen tentti  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Osasuoritukset:
a) Vanha kirjasuomi (osallistuminen opetukseen tai kirjallinen tentti)
b) Suomen kielen tutkimuksen historia (osallistuminen opetukseen tai kirjallinen tentti)
Osasuoritusten suoritusjärjestys on vapaa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Vanha kirjasuomi -osasuoritus, kirjallinen tentti:

Suomen kielen tutkimuksen historia -osasuoritus, kirjallinen tentti:

 • Kuiri, Kaija 2011. Suomen kielen tutkimuksen luonteesta ja historiasta (oheismoniste saatavissa tutkinto-ohjelmalta).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö