x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLKVS40 Kansainvälisen politiikan työseminaari 10 op
Vastuutaho
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Kansainvälinen politiikka
Vastuuhenkilö
Kansainvälisen politiikan professorit
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on edelleen kehittänyt valmiuksiaan käydä edistynyttä tieteellistä keskustelua vähintään yhden erikoistumisalueen osalta mutta tuntee myös muiden erikoistumisalojen ongelmanasetteluja ja lähestymistapoja. Hän on saanut ajantasaisen kuvan alan viimeaikaisesta ja tekeillä olevasta tutkimuksesta ja tutkimusta tekevistä tahoista. Edeltävien opintojaksojen sekä tämän opintojakson seminaariesitysten ja artikkelijulkaisujen pohjalta opiskelija osaa rakentaa omaa tutkimustyötään tukevan kirjallisuuskatsauksen.

Sisältö

Opintojakso koostuu luennoista ja alustuksista, jotka esittelevät alan viimeaikaista ja meneillään olevaa tutkimusta ja tutkimusympäristöä sekä tuoretta artikkelikirjallisuutta alan keskeisistä kysymyksistä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 30 t 0 t

Aktiivinen seminaarityöskentely, joka koostuu luennoista ja muusta seminaariohjelmasta 30 h (4 op), erikseen ilmoitettavista luettavista artikkeleista (2 op) sekä esseestä (4 op).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot ja seminaari  Osallistuminen opetukseen  4 op
suomeksi
Essee  4 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Kirjallinen tentti  2 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Neljä vapaasti valittua artikkelia viimeisimmästä vuosikerrasta yhdestä seuraavista tieteellisistä aikakausijulkaisuista:

European Journal of International Relations
Journal of Peace Research
Journal of Common Market Studies

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu