x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2008–2010
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEKAP2 MEDIALUKUTAITO JA UUDET LUKUTAIDOT 5 op
Vastuutaho
Mediakasvatus
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2008–2009 X X

Yleiskuvaus

Jaksolla tutustutaan medialukutaidon ja uusien lukutaitojen ulottuvuuksiin ja mahdollisuuksiin mediakasvatuksen näkökulmasta.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää muuttuneen mediakulttuurin ja uusien lukutaitojen yhteyden, oppii tunnistamaan ja lukemaan erilaisia mediatekstejä, arvioimaan niitä ja käyttämään itse tekstuaalisia ja tiedonhankinnan resursseja sekä soveltamaan niitä mediakasvatukseen.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään medialukutaidon ja uusien lukutaitojen kulttuuris-sosiaalisiin ulottuvuuksiin ja yhteisöllisen tiedon tuottamiseen sosiaalisissa medioissa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 15 t 0 t
Ryhmätyöskentely 20 t 0 t

Luennot ja itsenäinen työskentely. Opiskelijat tutustuvat itsenäisesti ryhmissä sosiaalisen median eri ilmiöihin ja toteuttavat projektin, joka arvioidaan jakson lopussa.

Vaihtoehtoiset suoritusmuodot: a) lukupiiri: valitaan kolme teosta kirjallisuuslistasta tai b) kirjatentti: tentitään kolme teosta kirjallisuuslistasta. Lukupiirityöskentely toteutetaan blogi- tai wikitekstein. Lukupiiriohjeet ovat saatavissa mediakasvatuksen yliassistentilta.

Jakso toteutetaan yhteistyössä kasvatustieteiden laitoksen ja hypermedian kanssa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Hyväksytty projekti tai lukupiiriraportti tai tenttisuoritus.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

Freire & Macedo: Literacy: Reading the Word and the World. Routledge & Kegan Paul 1987.

Lankshear & Knobel: New Literacies. Open University Press 2006.

Nevgi: Informaatiolukutaito yliopisto-opetuksessa. Palmenia 2007.

Pahl, K. & Rowsell: Literacy and Education: The New Literacy Studies in the Classroom. Paul Chapman 2005.

Potter: Theory of Media Literacy. A Cognitive Approach. Sage 2004.

Scwartz & Brown: Media Literacy: Transforming Curriculum and Teaching. NSSE 2005.

Varis: Uusrenessanssiajattelu, digitaalinen osaaminen ja monikulttuurisuuteen kasvaminen. Okkasäätiön julkaisuja 2005.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Tiedotusopin laitos
Sosiaalityön tutkimuksen laitos
2008–2009
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Tiedotusopin laitos