x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOPM6.3 Sosiologinen ajattelu III 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, Pori
Sosiologia, Pori
Edeltävät opinnot
Sosiaalitieteen kandidaattiopinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija on perehtynyt moderniin yhteiskuntateoreettiseen keskusteluun. Hän osaa kriittisesti tarkastella yhteiskunnallisia ilmiöitä ja soveltaa teoreettisia näkökulmia itsenäiseen tiedon tuottamiseen. Opiskelija on tuntee lähemmin vähintään yhden teoreetikkoon ajattelua.

Sisältö

Opiskelija perehtyy sosiologisiin teorioihin ja käsitteisiin sekä syventää teoreettisia valmiuksiaan. Opintojakso koostuu lukupiiristä (5 op), jossa luetaan Joas & Knöbel (2011) Social Theory TAI pro gradu-tutkielman teoreettista viitekehystä tukevasta esseestä, joka keskittyy joihinkin kirjan lukuihin tai kirjassa käsiteltävään teoreetikkoon TAI teoriapajoista, joissa perehdytään yhteen teoriaan.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi

Lukupiiri TAI essee TAI teoriapaja

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lukupiirissä luetaan Joas, Hans & Knöbl, Wolfgang 2011. Social Theory. Twenty introductory lectures. Cambridge University Press.

 

Esseetä varten vastuuopettajan kanssa erikseen sovittava oheismateriaali.

Teoriapajassa jaettu materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö