x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOPM6.1 Sosiaalipolitiikan teoreettinen ajattelu 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, Pori
Sosiaalipolitiikka, Pori

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee syvällisemmin sosiaalipolitiikan teoreettisia jäsennystapoja, käsitteitä ja eettisiä lähtökohtia. Opiskelija tunnistaa erilaisia lähestymistapoja ja oppii soveltamaan niitä empiiriseen tutkimukseen sekä yhteiskunnallisten ilmiöiden tarkasteluun kriittisellä ja eettisesti kestävällä tavalla.

Sisältö

Opiskelija syventää tietämystään sosiaalipolitiikan teorioista ja käsitteistä. Opintojakso koostuu kirjallisuuskuulustelusta tai sitä korvaavasta esseestä tai luentoseminaarista.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Essee 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kaikille pakollinen:

1. Lister, Ruth 2010.  Understanding Theories and Concepts in Social Policy. Palgrave.

 

Valitaan kaksi kohtaa seuraavista:

2. Anttonen, Anneli & Häikiö, Liisa & Stefansson, Kolbeinn (toim.) 2012. Welfare State, Universalism and Diversity, Edward Elgar TAI Kettunen, Pauli & Petersen, Klaus (toim.) 2011. Beyond welfare state models: transnational historical perspectives. Edward Elgar.

3. Esping-Andersen, Gösta 1999. Social foundations of postindustrial economies. Oxford University Press.

4. Grind, Keith 2005. The Sociology of Work. Bristol: Polity Press TAI Cellemanin, Catharina 2007. Ett riktigt arbete? Säter: Pang föriaget. 3rd Edition.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö