x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOPP1 Johdatus sosiaalitieteisiin 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, Pori
Sosiaalipolitiikka, Pori

Yleiskuvaus

Johdatus sosiaalitieteisiin -luentosarja on perusopintojen ensimmäinen opintojakso. Se tarjoaa yleiskuvan sosiaalitieteistä ja oppiaineiden perusteista.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa sosiaalitieteellisten oppiaineiden välisiä samankaltaisuuksia ja eroja yhteiskunnan ja sen eri ilmiöiden tarkastelussa.
Opiskelija osaa nimetä sosiaalitieteen keskeisiä teoriasuuntia, käsitteitä ja soveltamisaloja sekä
koostaa tietoa sosiaalitieteellisen oheismateriaalin perusteella.

Sisältö

Kurssi johdattaa sosiaalitieteen alojen, sosiologian, sosiaalipsykologian, sosiaalipolitiikan, sosiaaliantropologian, sukupuolentutkimuksen ja musiikintutkimuksen, tapaan jäsentää ja ymmärtää yhteiskuntaa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Lisätietoja 

Suoritustapa: tentti tai essee tai luentopäiväkirja

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö