x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STPS1B4 Perhe asiantuntijatyön kontekstina ja kohteena 5 op
Vastuutaho
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma, Pori
Sosiaalityö

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa yhteiskunnallisen kontekstin merkitystä perheen ja perheongelmien määrittelylle, kykenee normaalin/ongelmallisen rajan problematisointiin ja perhetilanteiden dynaamiseen käsitteellistämiseen sekä tunnistaa tätä kautta perheiden parissa tehtävän asiantuntijatyön ja sen tutkimisen haasteita ja ratkaisumahdollisuuksia.

Sisältö

Jakson kirjallisuus käsittelee sosiaalityötä ja perhettä, perheongelmia ja näiden yhteiskunnallisia ja paradigmaattisia yhteyksiä kriittisen yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen näkökulmia hyödyntäen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Luentoseminaari

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee  5 op
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Forsberg, Hannele & Kröger, Teppo (eds.) 2010. Social Work and Child Welfare Politics. Through Nordic Lenses. Bristol: Policy Press TAI
Eriksson, Maria & Hester, Marianne & Keskinen, Suvi & Pringle, Keith (eds.) 2005. Tackling Men’s Violence in Families. Nordic Issues and Dilemmas. Bristol: Policy Press.

2. McCarthy, Jane & Gillies, Val & Hooper, Carol Ann (eds.) 2012. Family Troubles? Bristol: Policy Press. Kirjasta opettajan osoittamat luvut.

3. Vuori, Jaana & Nätkin, Ritva (toim.) 2007. Perhetyön tieto. Tampere: Vastapaino.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö