x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STPS1B1 Päätöksenteko lastensuojelussa 5 op
Vastuutaho
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma, Pori
Sosiaalityö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa sosiaalityölle ominaisen päätöksenteon luonteen, tiedonlajit ja etiikan osana lastensuojelua ja tuntee aihealueen keskeistä ajankohtaista tutkimusta.

Sisältö

Sosiaalityön päätöksenteko riskien arviointina, moraalisena järkeilynä ja rationaalisena toimintana, lastensuojelun muuttuva toimintaympäristö.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee  5 op
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjat

1. Forsberg, Hannele & Autonen-Vaaraniemi, Leena (toim.) 2012. Kiistanalainen perhe, moraalinen järkeily ja sosiaalityö. Tampere: Vastapaino.

2. Swift, Karen J. & Callahan, Marilyn 2009. At Risk. Social Justice in Child Welfare and Other Human Services. Toronto: University of Toronto Press.

3. Gilbert, Neil, Parton, Nigel & Skivenes (toim.) 2011. Child Protection Systems. International Trends and Orientations. New York: Oxford University Press. Sivut 3-13 ja 243-258.

Artikkelit

1. van de Luitgaarden Guido M. J. 2009. Social Work: Evidence-Based Practice in Social Work: Lessons from Judgment and Decision-Making Theory. British Journal of Social Work 39, 243-260.

2. Taylor, Carolyn & White, Sue 2006. Knowledge and Reasoning in Social Work: Educating for Humane Judgement. British Journal of Social Work 36, 937-954.

3. Drury-Hudson, Julie 1999. Decision making in Child Protection: The Use of Theoretical, Empirical and Procedural Knowledge by Novices and Experts and Implications for Fieldwork Placement. British Journal of Social Work 29, 147-169.

Lisätietoja

Suositellut suoritusajankohdat: 1. vuoden syksy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö