x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STPS1A Sosiaalityön teoriahistoria 5 op
Vastuutaho
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma, Pori
Sosiaalityö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tarkastella sosiaalityön ilmiöitä laajemmassa teoreettisessa kehyksessä. Opiskelija tuntee keskeisten sosiaalityön teorioiden historiallisia lähtökohtia ja teorioista käytyä ajankohtaista keskustelua.

Sisältö

Sosiaalityön keskeiset kansainväliset ja suomalaiset teoriat, teorioiden historialliset lähtökohdat ja teorioita koskeva aikalaiskeskustelu.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

1. Payne, Modern Social Work Theory. (Third edition.) Palgrave Macmillan 2005.

2. Gray & Webb (eds.), Social Work Theories and Methods. Sage 2009.

3. Mäntysaari, Pohjola ja Pösö (toim.), Sosiaalityö ja teoria. PS-kustannus 2009.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Payne, Malcolm 2005. Modern Social Work Theory. 3rd Edition. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
2. Gray, Mel & Webb, Stephen A. (eds.) 2009. Social Work Theories and Methods. Los Angeles: Sage.
3. Mäntysaari, Mikko & Pohjola, Anneli  &
Pösö, Tarja (toim.) 2009. Sosiaalityö ja teoria. Jyväskylä: PS-kustannus.

Lisätietoja

Suositellut suoritusajankohdat: 1. vuoden syksy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö