x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STPA1B Sosiaalihuollon hallinto ja johtaminen 5 op
Vastuutaho
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma, Pori
Sosiaalityö
Edeltävät opinnot
STPP1 Sosiaalityön perusteet 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee perustiedot kunnallishallinnon rakenteesta ja toiminnasta, kunnan ja valtion suhteista sekä kunnallisesta sosiaalipolitiikasta ja sosiaalitoimen johtamisesta.

Sisältö

Kirjallisuus, jossa opiskelija tutustuu kunnalliseen sosiaalipolitiikkaan, kunnallispoliittiseen järjestelmään, kunnan tehtäviin, talouteen, toimintaympäristön muutokseen, kunnan sosiaali- ja terveyshuollon ohjaukseen sekä sosiaalitoimen johtamiseen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Korhonen, Sirpa & Merisalo, Maria (toim.) 2008. Toimiva kunta. Helsinki: FCG Efeko Oy.

2. Oulasvirta, Lasse & Ohtonen, Jukka & Stenvall, Jari 2002. Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus. Tasapainoista ratkaisua etsimässä. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.
JA
em. teoksen liiteraportti, Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus tasapainoista ratkaisua etsimässä. HUOM! 1.1.2014 alkaen teos Oulasvirta & Ohtonen & Stenvall ja teoksen liiteraportti korvataan teoksella Heinämäki, Liisa (2012). Valtionhallinnon ohjelmaohjaus kuntien sosiaali- ja terveydenhuollossa 2000-luvulla. THL.

3. Kananoja, Aulikki & Jokiranta, Harri & Niiranen, Vuokko 2008. Kunnallinen sosiaalipolitiikka. Jyväskylä: PS-kustannus.

4. Niiranen, Vuokko & Seppänen-Järvelä, Riitta & Sinkkonen, Merja & Vartiainen, Pirkko 2010. Johtaminen sosiaalialalla. Helsinki: Gaudeamus.

Lisätietoja

Suositellut suoritusajankohdat: 2. vuoden syksy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö