x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVA12 Valta 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Mediakulttuuri
Vastuuhenkilö
Mediakulttuurin yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kulttuurin, politiikan ja talouden keskinäisiä suhteita. Hän osaa nähdä kulttuurin yhtenä vallasta ja määrittelyistä käytävän kamppailun alueena sekä analysoida kulttuurisia esityksiä mediassa ja eri taiteen kentillä valtasuhteiden rakentumisen näkökulmasta.

Sisältö

Tutustuminen vallan problematiikkaan ja tutkimukseen, harjoitus- ja analyysitehtävät.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Osallistuminen luennoille (20 t, 2 op) on pakollinen. Lisäksi suoritetaan joko yleinen kirjallinen tentti (3 op) tai itsenäinen harjoitustyö ja sen yhteydessä yksi tenttikirjoista (yhteensä 3 op). Opiskelija voi fokusoida harjoitustyön ja kirjatentin tuleviin maisteriopintoihinsa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

a)  Pakollinen osuus

Koivunen & Lehtonen: Kuinka meitä kutsutaan: kulttuuriset määrittelykamppailut nyky-Suomessa. Vastapaino, 2011

b) Kulttuuri ja valta (väh. yksi seuraavista)

 1. Couldry: Why voice matters: culture and politics after neoliberalism. SAGE, 2010.
 2. Foucault: Sanat ja asiat: eräs ihmistieteiden arkeologia. Gaudeamus, 2010.
 3. Miller: Cultural citizenship: cosmopolitanism, consumerism and television in a neoliberal age. Temple University Press, 2006.
 4. Goodman & de Gay: The Routledge reader in politics and performance. Routledge, 2000.
 5. Fischer-Lichte: The transformative power of performance: a new aesthetics. Routledge, 2008.

c) Kulttuuri ja talous (väh. yksi seuraavista)

 1. Hesmondhalgh: The cultural industries. Sage (uusin painos).
 2. Throsby: Economics and Culture. Cambridge University Press, 2001.
 3. Wickstrom: Performing consumers: global capital and its theatrical seductions. Routledge, 2006.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö