x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVA9 Todellisuuden esittäminen 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Mediakulttuuri
Vastuuhenkilö
mediakulttuurin yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Jaksolla opiskelija paneutuu keskeisiin representaatioteorioihin, oppii ymmärtämään eri symbolisten ja mediamuotojen representaatiomahdollisuuksia ja –rajoja, oppii soveltamaan teorioita multimodaalisen mediamaiseman ja mediamuotojen tutkimiseen.

Sisältö

Jaksolla tarkastellaan luentojen, kirjallisuuden ja/tai tutkimusprojektien avulla moderneja representaatioteorioita sekä niiden avaamia tutkimuksellisia mahdollisuuksia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Osallistuminen luennoille (20 t, 2 op) on pakollinen. Lisäksi suoritetaan joko yleinen kirjallinen tentti (3 op) tai itsenäinen harjoitustyö ja sen yhteydessä yksi tenttikirjoista (yhteensä 3 op). Opiskelija voi fokusoida harjoitustyön ja kirjatentin tuleviin maisteriopintoihinsa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus:

 1. Hall (ed.): Representation: cultural representations and signifying practices. Sage, 1997.
 2. Webb: Understanding representation. Sage, 2009.

Lisäksi yksi seuraavista:

 1. Barthes: Tekijän kuolema, tekstin syntymä. Vastapaino, 1993.
 2. Foucault: Tiedon arkeologia. Vastapaino, 2005.
 3. Volosinov: Kielen dialogisuus. Vastapaino, 1990.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö