x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HISS4 Pro gradu -tutkielma 20–40 op
Vastuutaho
Historian tutkinto-ohjelma
Historia
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa koko tutkinto-ohjelman aikana karttuneita tietojaan ja taitojaan.

Sisältö

Opiskelija laatii pro gradu -tutkielman, joka täyttää tieteellisen historiantutkimuksen kriteerit.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Pro gradu -tutkielma  Tutkielma / opinnäytetyö  40 op
suomeksi
Arviointi 
Approbatur-laudatur. 

Tutkielma (80-120 s.)

Lisätietoja 

Tutkielman aiheesta on sovittava työtä ohjaavan professorin kanssa.

Tutkielmavaiheessa on suositeltavaa liittyä tutkielma- tai pro gradu -ryhmään.

Tutkielmaan liittyy kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin. Kypsyysnäytteessä ei tarvitse osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa, jos kielitaito on jo osoitettu alempaa korkeakoulututkintoa varten annetussa kypsyysnäytteessä.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Syventävien opintojen tutkielma  Tutkielma / opinnäytetyö  20 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Tutkielman aiheesta on sovittava työtä ohjaavan professorin kanssa.

Tutkielmavaiheessa on suositeltavaa liittyä tutkielma- tai pro gradu -ryhmään.

Arviointi 
Approbatur-laudatur. 

Tutkielma (40-60 s.)

Historian tutkinto-ohjelman opiskelijat laativat pro gradu -tutkielman (40 op). Historiaa valinnaisina opintoina suorittavat muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat laativat pro gradu -tutkielmaa suppeamman syventävien opintojen tutkielman (20 op).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Suositeltu suoritusajankohta: Pro gradu -tutkielman suunnittelu aloitetaan seminaarissa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö