x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALJUS15 Julkinen eurooppaoikeus 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija hallitsee julkisen eurooppaoikeuden keskeisen sisällön

Sisältö

–Kansainvälisen oikeuden, EU-oikeuden ja kansallisen oikeuden suhde
–Perus- ja ihmisoikeudet Euroopassa ja Euroopan unionissa
–Hallinto-oikeudelliset ja prosessioikeudelliset periaatteet eurooppaoikeudessa
–Hallinto-oikeus Euroopan unionissa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Kirjatentti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Oppimateriaalit 

1. Mäenpää: Eurooppalainen hallinto-oikeus. 2011.

2. Pellonpää-Gullans-Pölönen-Tapanila: Euroopan ihmisoikeussopimus. 2012, 5. painos. (Mikäli Pellonpään teos on suoritettu aikaisemmin osana jotain toista opintojaksoa, on suoritettavasta kirjallisuudesta sovittava kuulustelijan kanssa)

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Mäenpää: Eurooppalainen hallinto-oikeus, 2011
Pellonpää-Gullans-Pölönen-Tapanila: Euroopan ihmisoikeussopimus, 2012 (Mikäli Pellonpään teos on suoritettu aikaisemmin osana jotain toista opintojaksoa, on suoritettavasta kirjallisuudesta sovittava kuulustelijan kanssa)

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu