x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALJUS11 Hallinto-oikeuden syventävä jakso 10 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden professori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on aiempaa laaja-alaisempi kuva hallinto-oikeuden ja sitä koskevan tutkimuksen nykytilasta sekä ajankohtaisista haasteista. Hän tuntee hallinto-oikeudellisen tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat ja erilaiset suuntaukset. Hänellä on hyvät valmiudet laatia pro gradu -tutkielma hallinto-oikeuden alalta.

Sisältö

- Hallinto-oikeuden teoreettiset perusteet
- Uusin hallinto-oikeudellinen tutkimus
- Kansainvälinen hallinto-oikeudellinen tutkimus

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Essee 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Vaihtoehto 1: Kirjallinen tentti ja essee muodostuvat temaattisista kokonaisuuksista, jotka esitellään luennolla. Osallistujamäärästä riippuen teemoja voi olla yksi tai useampia. Alkuluentojen (1. periodi, 8 t) jälkeen opiskelija suorittaa teemaan liittyvän kirjallisuuden ja laatii esseen, joka tarkastetaan opintojakson lopuksi pidettävässä seminaarissa (2. periodi, 12 t).
Vaihtoehto 2: Tentitään vastuuopettajan kanssa sovittavat teokset ja /tai artikkelit, joiden yhteislaajuus on noin 800 sivua. Tentittävä aineisto pyritään sopimaan niin, että se parhaalla mahdollisella tavoin tukee opiskelijan pro gradu -tutkielman laatimista.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu