x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEKAP4 KANSALAISUUS, KULUTTAJUUS JA MEDIA 5 op
Vastuutaho
Mediakasvatus
Vastuuhenkilö
Hirvonen, Elna

Yleiskuvaus

Opintojaksolla perehdytään erilaisiin median ja mediakulttuurin merkityksiin lasten, nuorten ja aikuisväestön elämässä, median yhteisölliseen luonteeseen ja kulutustapoihin, joissa tulee esiin vaikuttamisen ja identiteetin rakentamisen muotoja.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää median ja yleisön suhteen rakentumisen perusasiat, kuluttajuuden merkityksen mediakulttuurissa ja mediakasvatuksen mahdollisuudet aktiivisen kansalaistoiminnan edellytyksenä, erityisesti valtautumisen ja vaikuttamisen näkökulmasta.

Sisältö

Opintojakso koostuu luennoista, joissa tarkastellaan kysymystä mediasta ja yleisöstä/kuluttajasta, median kaupallisia vaikutuksia, kaupallista mediakulttuuria ja siihen liittyviä kulutuksen ja brändäyksen ilmiöitä, mainonnan lukutaitoa, osallistavaa kulttuuria, fanitoimintaa, digitaalisia kansalaistoiminnan muotoja, media-aktivismia ja sosiaalisen median mahdollisuuksia aktiivisen ja voimauttavan toiminnan mahdollisuutena.

Toteutustavat

Mikäli luentoja ei järjestetä, jakso tentitään kirjatenttinä sähköisesti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Heinonen & Kortti: Vaikuttamista ja valintoja. Monitieteisiä näkökulmia mainontaan ja kulutukseen. Gaudeamus 2007.

Lehtimäki & Suoranta (toim.): Kasvattajan brändikirja. Finn Lectura 2006.

Kotilainen & Rantala: Nuorten kansalaisidentiteetit ja mediakasvatus. Nuorisotutkimusverkosto 2008.

Nikunen: Faniuden aika. Tampere, Tampere University Press 2005. Verkkojulkaisu: http://acta.uta.fi/teos.phtml?10776

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Teema A: Mediakasvatus (Nuorisotyö ja nuorisotutkimus)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö