x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEKAP3A MEDIAKASVATUSTYÖPAJA 5 op

Yleiskuvaus

Opintojakso on vaihtoehtoinen jakson Mediakasvatuksen kirjallisuus (MEKAP3b) kanssa. Opintojaksolla perehdytään median tuottamiseen mediakasvatuksen näkökulmasta. Työpajatyöskentely tapahtuu ryhmätyönä johonkin mediaan, sen kieleen ja opetuskäytäntöihin perehtyen tai muuta mediakasvatuksen työskentelymuotoa toteuttaen.

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy mediakasvatuksen käytännön työmenetelmiin ja mediakasvatuksen pedagogiikkaan.

Sisältö

Työpajan mediamuotoja voivat olla mm. elokuva, animaatio, sanomalehti, radio tai verkkomedia. Työpajat toteutetaan yhteistyökumppaneiden kanssa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 20 t 0 t

Lähiopetus, oma työskentely ja oppimispäiväkirja.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Hyväksytty työpajatyöskentely ja oppimispäiväkirja.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Teema A: Mediakasvatus (Nuorisotyö ja nuorisotutkimus)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö