x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEKAP1 JOHDATUS MEDIAKASVATUKSEEN 5 op

Yleiskuvaus

Jaksolla tutustutaan mediakasvatuksen keskeisiin lähtökohtiin, teoriaperinteisiin, näkökulmiin, käsitteisiin ja pedagogiikkaan.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee keskeiset mediakasvatuksen käsitteet, osa-alueet, menetelmät ja näkökulmat ja kykenee soveltamaan näkökulmia omiin tarpeisiinsa ja oppialaansa.

Sisältö

Käsiteltäviä asioita ovat mediakulttuurin ajankohtaiset ilmiöt, mediakasvatuksen lähtökohdat, tarpeet ja tavoitteet, opetussuunnitelmat ja koulun arki, mediakasvatuksen toimijat, työtavat, käytännöt ja aineistot, median vaikutukset, tietoverkot, sosiaalinen media ja informaatio- ja medialukutaito sekä visuaalinen lukutaito.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 20 t

Luentojen yhteydessä annetaan välitehtäviä. Luennot välitetään ja tallennetaan myös internetiin. Jakso toteutetaan yhteistyössä opettajankoulutuslaitoksen kanssa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus: Kynäslahti, Kupiainen & Lehtonen (toim.): Näkökulmia mediakasvatukseen. Mediakasvatusseuran julkaisuja 1/2007. e-kirja: http://www.mediakasvatus.fi/publications/

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Teema A: Mediakasvatus (Nuorisotyö ja nuorisotutkimus)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö