x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVY2 Tiedonhankinnan perusteet 1 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Yhteiset opinnot/CMT
Vastuuhenkilö
Tampereen yliopiston kirjasto

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee oman tieteenalan opiskelun edellyttämät tieteellisen tiedonhankinnan perusteet ja osaa hyödyntää Tampereen yliopiston kirjaston tietoaineistoja ja palveluja opiskelunsa tueksi.
Opiskelija osaa etsiä opinnoissa tarvittavia kirjoja sekä tietyn aihepiirin painettuja ja elektronisia aineistoja (e-lehdet, e-kirjat) erilaisia tietokantapalveluita hydyöntäen. Opiskelija ymmärtää lähdekritiikin tärkeyden ja tietää tieteellisen viittauskäytännön periaatteet.

Sisältö

Tieteellisen tiedonhankinnan perusteet: yleiskuva tiedonhankinnan ajattelun jäsentämisestä ja oman oppiaineen tiedonlähteistä; hakutavat: perusteet; opiskelussa tarvittavien kirjaston tarjoamien palveluiden ja aineistojen käyttö; lähdekritiikin ja aineistojen käytön tieteelisen käytön perusteet.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 1 t 0 t
Harjoitukset 6 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento, harjoitukset ja verkko-opiskelua.  Osallistuminen opetukseen  1 op
suomeksi
Lisätietoja 

Luento 1 h, harjoitukset pienryhmissä 3x2 h sekä verkossa tehtäviä harjoituksia ja lukutehtäviä.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osaamistesti  Näyttökoe  1 op
suomeksi
Lisätietoja 

Jo ennestään hyvät tiedonhankintataidot omaavat tai vastaavan kurssin muualla suorittaneet voivat osallistua tiedonhankintataitojen osaamistestiin yliopiston sähköisenä tenttinä Pääkirjaston ilmoittamina aikoina. Osaamistestiin on varattava kone etukäteen. Ainoastaan kaksi yritysmahdollisuutta.

Suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö