x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVY1 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Yhteiset opinnot/CMT
Vastuuhenkilö
Opintoasiain päällikkö

Yleiskuvaus

Opintojakso koostuu uusille opiskelijoille tarkoitetuista infotilaisuuksista (orientoivat opinnot I-III) ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatimisesta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yliopisto-opiskelun periaatteet ja on tutustunut Tampereen yliopiston opiskeluympäristöön. Opiskelija tuntee oman tutkinto-ohjelmansa rakenteen ja vaatimukset, sekä koulutuksen tavoitteet ja opiskelumahdollisuudet. Opiskelija osaa hakea opintoihin liittyvää tietoa ja hyödyntää sitä opintojensa suunnittelussa.

Sisältö

Orientoivissa opinnoissa I-II opiskelijat perehtyvät Tampereen yliopistoon oppimisympäristönä, journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelmaan, opintojen suunnitteluun ja opiskelun tukipalveluihin. Orientoivat opinnot III antaa valmiuksia henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatimiseen. HOPSin laatimiseen kuuluu lisäksi ryhmätapaamisia ja/tai yksilökeskusteluja HOPS-ohjaajan kanssa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Osallistuminen orientoiviin opintoihin sekä henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö