x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MKAS4 Syventävät projektiopinnot 10 op
Vastuutaho
Mediakasvatuksen maisteriopinnot
Mediakasvatus
Vastuuhenkilö
Sirkku Kotilainen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X

Yleiskuvaus

Opintojakso tähtää opiskelijan pedagogisen näkemyksen ja tutkivan otteen syventämiseen tutkimusperustaisessa projektissa. Ideaalitapauksessa projekti kytkeytyy sekä opiskelijan aiempaan opintopolkuun että myöhempään pro gradu-työhön. Siten siinä on mahdollista kartoittaa tutkielman aiheita ja hankkia aineistoa gradutyötä varten.

Osaamistavoitteet

Opiskelijan pedagoginen näkemys on kirkastunut ja hän hallitsee tutkivan otteen työskentelyssään. Opiskelija ymmärtää pedagogisten ilmiöiden monitasoisuuden ja teoreettisen haastavuuden henkilökohtaisessa tutkimusperustaisessa projektissaan.

Sisältö

Opiskelija syventää valitsemaansa opintopolkua vapaasti valitussa kasvatuskontekstissa. Opiskelija valitsee projektin kohteen, suorittamispaikan ja suoritustavan omatoimisesti neuvoteltuaan ensin valinnastaan opintojakson vastuuhenkilön kanssa. Tutkimuksellisesti orientoitunut projekti on mahdollista suorittaa opetus- ja kehittämistyönä harjoittelu- ja kenttäkouluissa tai muissa pedagogisissa yhteisöissä ja laitoksissa (esim. lastenkodissa, opetusvirastossa, seurakunnassa, nuorisotoimessa, kansalaisjärjestössä jne.).

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Osallistumisoikeus kurssille vain maisteriohjelman/ opintosuunnan opiskelijoilla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 10 t 0 t

Kurssi käynnistyy seminaaritapaamisella, jossa sovitaan projektiopintojen toteuttamisesta ja raportoinnista. Kurssi myös päättyy seminaariin, jossa projektit esitellään ja arvioidaan. Opintosuoritus koostuu opiskelijan hyväksytystä projektityöstä ja sen raportoinnista.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoittelu 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Opintojakso toteutetaan yhdessä Kasvatustieteiden yksikön kanssa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö