x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASSV4 Kuvallisen ilmaisun työpaja 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Jouko Pullinen
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
10 op.
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Oman syventymiskohteen voi aloittaa jo edeltävien opintojaksojen aikana.

Yleiskuvaus

Kuvataiteen opetettavan aineen opiskelijoille pakollinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- osaavat soveltaa visuaalisen kulttuuritutkimuksen menetelmiä ja teoriaa omassa ja itsenäisessä pedagogisessa, teoreettisessa tai taiteellisessa projektissa
- osaavat dokumentoida ja reflektoida taiteellista toimintaansa
- ymmärtävät taidenäyttelyn järjestämisen peiaatteet ja osaa soveltaa niitä sekä reaalisessa että virtuaalisessa maailmassa

Sisältö

Opiskelija syventyy yksin tai ryhmässä johonkin kiinnostavaan ilmiöön visuaalisen kulttuuritutkimuksen menetelmillä.
Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa pedagogisesti, teoreettisesti tai taiteellisesti painottuneen projektin.
Opiskelija tuottaa projektistaan näyttelyn EDUgalleriaan ja omaan blogiinsa.
Opiskelija dokumentoi ja reflektoi tutkimusprosessiaan ja päivittää projektinsa edetessä tutkimuspäiväkirjaansa blogissa.
Visuaalisen kulttuuritutkimuksen opiskelijat suorittavat kurssin yhdessä MEKAS4D:n kanssa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 90 t 35 t
Seminaari 10 t 0 t

Opiskelija toteuttaa näyttelyn EDUgalleriaan ja omaan blogiinsa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestintätieteiden tiedekunta
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö