x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MKAS3 Medialukutaitotyöpaja 5 op
Vastuutaho
Mediakasvatuksen maisteriopinnot
Mediakasvatus
Vastuuhenkilö
Sirkku Kotilainen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X X

Avainsanat

Strategiset teemat: kestävä kehitys

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee luovan ja kriittisen medialukutaidon siten, että hän osaa soveltaa mediapedagogisia työtapoja valitsemansa kohderyhmän kanssa erityisesti pedagogisesta näkökulmasta.

Sisältö

Opiskelija syventyy yksin tai ryhmässä valittuun medialukutaidon alueeseen projektityönä, joka voi olla esimerkiksi tutkivalla otteella toteutettu mediailmaisun projekti yhdessä kuvallisen ilmaisun työpajaopiskelijoiden kanssa. Projekti voi olla myös esimerkiksi median analysointi tai pedagoginen suunnitelma ja/ tai sen toteutus rajatun ryhmän kanssa.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Osallistumisoikeus vain maisteriohjelman/ opintosuunnan opiskelijoilla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 10 t 0 t

Kurssilla järjestetään aloitus- ja loppuarviointitapaaminen sekä välitutorointia itsenäisen työskentelyn lisäksi seminaaritapaamisissa. Kurssilla toteutaan itsenäinen harjoitustyö, joka ohjeistetaan kurssin alussa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Opintojakso voidaan toteuttaa yhteistyökumppaneiden kanssa, esimerkiksi tutkivan teatterityön, median tai mediakasvatusjärjestöjen kanssa myös pienryhmäopetuksena. Sisällölliset teemat ja työtavat voivat olla kursseittain vaihtuvia.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö