x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASSP5 Muuttuvat oppimisympäristöt 5 op

Yleiskuvaus

Kasvatuksen pedagogiset kytkennät -opintosuunnan ja kasvatuksen viestinnälliset kytkennät -opintosuunnan vaihtoehtoinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- osaavat kuvata digitaalisen median täyttämän ja kansainvälistyvän informaatioyhteiskunnan muutoksia
- ymmärtävät erilaisia oppimisympäristöjä ja niiden kehitystä
- hallitsevat muuttuviin oppimisympäristöihin liittyviä suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin taitoja

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan muun muassa oppimisympäristöajatteluun, digitaaliseen mediaan oppimisen tukena, verkkoyhteisöihin ja ohjaukseen verkossa sekä informaalin ja formaalin oppimisen välisiin jännitteisiin ja oppimisympäristöjen ja yhteiskunnan muutosten vaikutuksiin organisaatio- ja toimintakulttuuritasoilla. Opiskelija voi erikoistua oman valinnan mukaan esimerkiksi lasten ja nuorten tai aikuisten oppimisympäristöjen erityiskysymyksiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 15 t 0 t
Itsenäinen työskentely 100 t 0 t
Lukupiiri 20 t 0 t

Luento-opetus sekä tehtävien ja kirjallisuuden suorittaminen verkkopohjaisessa lukupiirissä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot ja opintopiiri  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Osallistuminen opetukseen (luennot) ja luentopäiväkirjan laatiminen. Kirjallisuuteen tutustuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen verkkotyöskentelyssä (opintopiiri).

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja luentopäiväkirja sekä annettujen tehtävien ja kirjallisuuden suorittaminen verkkopohjaisessa lukupiirissä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Davidson, C. N. & Goldberg, D. T., Future of Thinking: Learning Institutions in a Digital Age. MIT Press. 2010. (Saatavilla myös e-kirjana Nelli-portaalin kautta)

Manninen, J., Burman, A., Koivunen, A., Kuittinen, E., Luukannel, S., Passi, S. & Särkkä, H., Oppimista tukevat ympäristöt – Johdatus oppimisympäristöajatteluun. Opetushallitus. 2007.

Mason, R & Rennie, F., E-Learning and Social Networking Handbook. Resources for Higher Education. Routledge. 2008.

Selwyn, N., Gorard, S. & Furlong, J., Adult learning in the digital age. Information technology and the learning society. Routledge. 2006.

Wegerif, R., Dialogic Education And Technology. Expanding the Space of Learning. Springer-Verlag New York Inc. 2007.

Willoughby, T. & Wood, E. (Eds.), Children's Learning in a Digital World. Blackwell. 2008.

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestintätieteiden tiedekunta
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö