x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASSV1 Uudet lukutaidot ja wikioppiminen 5 op

Yleiskuvaus

Kasvatuksen viestinnälliset kytkennät -opintosuunnan vaihtoehtoinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- ymmärtävät muuttuneen mediakulttuurin ja uusien lukutaitojen yhteyden
- tunnistavat teoreettisia lähestymistapoja informaatio- ja medialukutaitoihin
- osaavat soveltaa sosiaalista mediaa uusien lukutaitojen oppimiseen, esimerkiksi tiedonhankintaan ja kriittiseen median tulkintaan

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään informaatio- ja medialukutaitojen teoreettisiin lähtökohtiin ja sosiokulttuurisiin ulottuvuuksiin. Kurssilla syvennytään myös yhteisöllisen tiedon tuottamiseen sosiaalisessa mediassa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 15 t 0 t
Itsenäinen työskentely 100 t 0 t
Lukupiiri 20 t 0 t

Luennot 15 h ja itsenäinen lukupiirityöskentely 20 h. Opiskelijat tutustuvat lukupiireissä sosiaalisen median ilmiöihin informaatio- ja medialukutaitojen näkökulmasta kirjallisuutta apuna käyttäen. Lukupiireittäin he tuottavat projektityön.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot ja lukupiiri  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Projekti / käytännön työ 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuuslistasta valitaan kaksi teosta, joiden suorittamistapa sovitaan luennoilla.

Kupiainen, R. & Sintonen, S., Medialukutaidot, osallisuus, mediakasvatus. Palmenia. Gaudeamus. 2009.

Lankshear, C. & Knobel, M., New Literacies. Everyday Practices & Classroom Learning. Open University Press. 2006. Verkossa osoitteessa: http://montclair.academia.edu/MicheleKnobel/Books/568434/New_Literacies_Everyday_Practices_and_Classroom_Learning

Pahl, K. & Rowsell, J., Literacy and Education: The New Literacy Studies in the Classroom. Paul Chapman. 2005.

Potter, J., Theory of Media Literacy. A Cognitive Approach. Sage 2004.

Suoranta, J. & Vaden, T., Wikiworld. Political Economy of Digital Literacy and the Promise of Participatory Media. Verkossa osoitteessa: http://wikiworld.wordpress.com/

Tyner, K. (ed.), Media Literacy. New Agendas in Communication. Routledge. 2009.

 

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestintätieteiden tiedekunta
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö