x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVPVS12 Seminaari 10 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Puheviestintä
Vastuuhenkilö
Pekka Isotalus
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
PUVISP7 Seminaari 6 op

Yleiskuvaus

Syvennytään tutkimuksen suunnitteluun ja raportointiin sekä harjaannutaan tieteellisessä keskustelussa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija osaa laatia toteuttamiskelpoisen tutkimussuunnitelman, suunnitella ja aikatauluttaa tutkimusprosessiaan, kerätä ja analysoida aineistoa perustellusti, arvioida ja lukea tutkimuksia kriittisesti, argumentoida valintojaan tieteellisesti sekä toteuttaa tutkimusraportin.

Sisältö

Tutkimuksen suunnittelu, tieteellinen argumentointi ja tutkimuksen raportointi. Seminaariin sisältyy 2 tunnin tiedonhankintataitojen opetus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 56 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
JOVPVS12 Seminaari
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö