x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVPVS3 Puheviestintä tieteenä 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Puheviestintä
Vastuuhenkilö
Pekka Isotalus
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Yleiskuvaus

Syvennytään puheviestintään tieteenalana, sen kehitykseen, tutkimuskohteisiin ja –traditioihin sekä yksikön tämänhetkiseen puheviestinnän tutkimukseen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee puheviestintätieteen kehityksen. Osaa jäsentää alan teoriakenttää ja arvioida tutkimuksia alan tutkimustraditioiden näkökulmasta.

Sisältö

Luento puheviestintätieteen historiasta ja nykytilanteesta, puheviestinnän teoriakentän jäsennyksistä ja tutkimustraditioista. Tämän lisäksi opintojaksoon kuuluu englanninkielinen luentosarja puheviestinnän ajankohtaisista tutkimusaiheista ”Current Issues of Speech Communication”.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t

Luentosarja ”Current Issues of Speech Communication” on kokonaisluentomäärästä 14 tuntia, 2 op.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Portfolio 
suomeksi
englanniksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

  1. Craig & Muller: Theorizing communication. Sage, 2007
  2. Littlejohn & Foss: Theories of Human Communication. 10th ed. Waveland Press, 2011.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö